Met dank aan iedereen die dit project mogelijk helpt maken:

Parochianen van de HH. Nicolaas Pieck en gezellen

Jongeren en leiders van 10age7 (voor hulp bij diverse acties)

Verwerkingscentrum Actie4kids Zuidland (schoenendoosactie)

OBS de tiende penning voor het inzamelen van speelgoed

Plattelands Jongeren Putten 

 

Fa.DKCT cultuurtechniek

Anonieme weldoeners

Familie, vrienden en belangstellenden.